Inventis

Inventis
promidžba i računalne usluge

adresa: Jordanovac 117,  Zagreb,  HR-10000
matični broj: 92747353
OIB: 74208644613
banka: Privredna Banka Zagreb
žiro račun: 2340009-1160224195

Sva prava pridržana © 2008. INVENTIS. Uvjeti korištenja